Utrata prawa jazdy za punkty

Przepisy prawa przewidują różne możliwości utraty prawo jazdy. Często na gruncie przepisów postępowania karnego oraz Kodeksu karnego stosowany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Dzieje się tak, kiedy spełnione zostaną przesłanki z artykułu 42 kodeksu karnego. Możemy mówić … Czytaj dalej

Jak odzyskać prawo jazdy utracone przez alkohol?

Prawo karne reguluje tą część naszego życia, która związana jest z naruszaniem porządku prawnego, określanego mianem popełniania przestępstw. Należy mieć na względzie, że przestępstwem jest czyn zabroniony ustawą w dacie popełnienia tego czynu, a w zależności od charakteru tego czynu, … Czytaj dalej