Prawa i obowiązki pracownika wynikające z art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 poz. 1239 t.j.)

W szczególnej sytuacji postawieni są pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne, jak również osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ww. ustawy ww. podmioty mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu … Czytaj dalej