Prawa Gospodarza

Działalność kancelarii adwokackich kojarzy nam się w zasadzie tylko ze świadczeniem odpłatnej pomocy prawnej. Jednakże w ramach prowadzonej Kancelarii, we współpracy z adw. Teresą Kaczyńską-Kochaniec, postanowiliśmy wyjść krok dalej, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności do zainicjowania i realizacji projektu #PrawaGospodarza.

Inicjatywa #PrawaGospodarza dedykowana jest rolnikom (przy czym nie ograniczamy się do rodzaju prowadzonej produkcji rolniczej czy rozmiaru gospodarstwa). Zdajemy sobie sprawę, że specyfika działalności rolniczej oraz ilość i zakres związanych z nią regulacji prawnych powoduje, że właściciele gospodarstw rolnych często gubią się w tym, co jest ich prawem, a co obowiązkiem.

Wsłuchujemy się w dyskusje podejmowane wśród rolników. Wnioski płynące z rozmów z nimi służą nam za punkt wyjścia do tworzenia różnego rodzaju infografik, wzorów pism czy wreszcie prezentacje. Tak zebrana i przedstawiona wiedza ma w praktyce wspierać rolników w ich codziennej pracy.

Więcej informacji dostępnych na:

https://www.facebook.com/pg/PrawaGospodarza
https://www.instagram.com/prawa_gospodarza/