Adwokat Suwałki

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Jaroch oferuje kompleksową pomoc prawną dla mieszkańców województwa podlaskiego, w tym również dla miasta i gminy Suwałki.

Sądy i prokuratury właściwe dla miasta i gminy Suwałki
Odnosząc się do § 3 pkt 34 lit. d) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. 2018 poz. 2548) trzeba przede wszystkim wskazać, że sprawy cywilne, rodzinne i opiekuńcze, karne, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz gospodarcze i wieczystoksięgowe rozpoznaje Sąd Rejonowy w Suwałkach.

Sąd Rejonowy w Suwałkach (właściwy dla miasta i gminy Suwałki) jest właściwy również dla gmin: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Szypliszki i Wiżajny.
W myśl § 4 pkt 34 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2016 poz. 270) sprawy z zakresu prawa karnego, w tym prowadzenie dochodzeń i śledztw zostały powierzone Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach.

W samych Suwałkach funkcjonuje Komenda Miejska Policji, którą w działaniach wspierają Posterunki Policji w Bakałarzewie, Filipowie, Raczkach, Rutce-Tartak i Słobódce.
Z kolei w sprawach administracyjnych, na etapie skargi do sądu administracyjnego, dla miasta i gminy Suwałki właściwy będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Powyższe uwidacznia mnogość instytucji, z pomocy których mogą skorzystać mieszkańcy miasta i gminy Suwałki.

Oferta Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha zdaje sobie sprawę, że wielokrotnie trudno jest odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych, a tym bardziej wykorzystać je w celu osiągnięcia określonego celu. W tym zakresie Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha oferuje merytoryczną pomoc prawną, która może przejawiać się zarówno w indywidualnym i jednorazowym doradztwie, jak również i stałą obsługą prawną Klientów indywidualnych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.