Kancelaria Adwokacka Marek Jaroch


Adwokat Białystok

Witam na stronie internetowej mojej kancelarii

Dlaczego potrzebna mi pomoc Kancelarii adwokackiej? Po głębszym zastanowieniu można dojść do wniosku, że w rzeczywistości istnieje bardzo szeroki wachlarz sfer życia, w których moglibyśmy otrzymać profesjonalną pomoc ze strony adwokata. Niniejsza strona internetowa pozwoli Państwu uzyskać wszelkie informacje, dzięki którym będą mogli Państwo podjąć decyzję co do współpracy.

Oferta kancelarii //

Prawa Gospodarza

Działalność kancelarii adwokackich kojarzy nam się w zasadzie tylko ze świadczeniem odpłatnej pomocy prawnej. Jednakże w ramach prowadzonej Kancelarii, we współpracy z adw. Teresą Kaczyńską-Kochaniec, postanowiliśmy wyjść krok dalej, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności do zainicjowania i realizacji projektu #PrawaGospodarza. Inicjatywa #PrawaGospodarza dedykowana jest rolnikom (przy czym nie ograniczamy się do rodzaju prowadzonej produkcji rolniczej czy rozmiaru gospodarstwa). Zdajemy sobie…

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne, stanowiące gałąź prawa cywilnego, uregulowane zostało w przeważającej części w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akt ten podzielony na 3 tytuły, które dalej dzielą się w sumie na 12 odrębnych działów określa: sposoby zawarcia małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe oraz kwestie ustania małżeństwa i separacji; zakres pokrewieństwa i powinowactwa…

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe zaliczane jest do gałęzi prawa cywilnego, a uregulowane zostało w Księdze Czwartej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z 2019 poz. 1145 t.j. z późn. zm.) Dziedziczenie, podobnie ja prawo własności, podlega ochronie już na poziomie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co wyraźnie wskazano w art. 64. W pierwszej kolejności podkreślono, że każdy ma prawo do…

Prawo pracy

Wprowadzone oraz przewidywane rozwiązania prawne na czas zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 lub choroby zakaźnej COVID-19 Z dniem 8 marca 2020 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), która reguluje m.in. zasady i tryb zapobiegania oraz…

Czym jest Kancelaria adwokacka?

Kancelaria adwokacka to nie tylko adres, czy miejsce przechowywania akt. To przede wszystkim strefa swobodnej wymiany informacji pomiędzy adwokatem a klientem. Najczęściej tematem rozmów w kancelarii jest prawo cywilne, prawo rodzinne (w tym podział majątku wspólnego), ale również spory pracownicze, prawa konsumentów, czy wreszcie model reprezentacji w sprawach karnych. Adwokat, podobnie jak radca prawny, prowadzi stałą obsługę podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych, jak również reprezentuje z zakresu prawa gospodarczego.

Sama ustawa regulująca zawód adwokata wskazuje, że zawód ten polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Czytaj więcej