Adwokat Siemiatycze

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Jaroch świadczy pomoc prawną na rzecz mieszkańców gminy Siemiatycze. Dotyczy to indywidualnych porad prawnych, sporządzania opinii prawnych czy reprezentacji przed sądami powszechnymi, administracyjnymi czy organami postępowania karnego.

Sądy właściwe dla gminy Siemiatycze

Odnosząc się do § 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. 2018 poz. 2548) należy wskazać, że dla gminy Siemiatycze właściwym sądem powszechnym, do rozpoznawania spraw w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego będzie Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim. Dodatkowo na terenie Siemiatycz funkcjonuje VIII Zamiejscowy Wydział Karny, który rozpoznaje sprawy związane z postępowaniem karnym. Na terenie Siemiatycz mieści się również X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

Prokuratury właściwe dla gminy Siemiatycze

Jeżeli przyjrzymy się § 4 pkt 1 lit. d) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2016 poz. 270) to dowiemy się, że na terenie Siemiatycz funkcjonuje Prokuratura Rejonowa, podlegająca pod Prokuraturę Okręgową w Białymstoku.

Pozostałe organy administracji publicznej

W Siemiatyczach ponadto znajduje się Komenda Powiatowa Policji, która nadzoruje miasto i gminę Siemiatycze oraz pozostałe, sąsiadujące gminy: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja. W przypadku rozstrzygania sporu z zakresu prawa administracyjnego, do złożenia skargi inicjującej postępowanie, mieszkańcy miasta i gminy Siemiatycze będą musieli skierować swoje kroki do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Białymstoku. Jak widać, mieszkańcy miasta i gminy Siemiatycze oraz gmin sąsiadujących, posiadają szeroki wachlarz instytucji, z których pomocą mogą rozwiązać trapiące ich problemy.

Oferta Kancelarii Adwokackiej – Siemiatycze

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha za priorytet stawia sobie rzetelną i merytoryczną pomoc prawną na rzecz mieszkańców miasta i gminy Siemiatycze. Przejawia się to w sporządzaniu opinii prawnych, konsultacji prawnych czy reprezentacji przed ww. sądami, prokuraturami czy organami administracji.