O mnie

Jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku. W 2015 r. ukończyłem Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i w tym mieście odbywałem również aplikację adwokacką. Efektem zaangażowania i czasu poświęconego na naukę było uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie adwokackim w 2018 r.

W trakcie studiów podejmowałem praktyki w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, kancelariach prawnych, a w latach 2015 – 2018 pełniłem funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Innowacyjnego (wspierając młodych przedsiębiorców w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej). Podczas aplikacji adwokackiej, oprócz uczestniczenia w regularnych szkoleniach, od samego początku szlifowałem swoje umiejętności praktyczne, uczestnicząc w rozprawach karnych, cywilnych, gospodarczych, czy przed sądem administracyjnym, a także w toku czynności postępowania administracyjnego.

Zawód adwokata wykonuję w Kancelarii zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej 5 lok. 602 w Białymstoku oraz w filii Kancelarii w miejscowości Mystki-Rzym 36, niedaleko Wysokiego Mazowieckiego.

Co uwielbiam w pracy adwokata? Kontakt z ludźmi, który za każdym razem wymaga ode mnie elastyczności i wysiłku intelektualnego. W ramach świadczonej pomocy prawnej kieruję się przede wszystkim profesjonalizmem, zasadami etyki zawodowej oraz wymaganymi dla każdej sprawy zrozumieniem problemu i empatią. Praca adwokata jest dla mnie realizacją celu i marzenia, które było obecne w mojej świadomości jeszcze od czasu edukacji szkolnej. Samo zaś wykonywanie zawodu adwokata to nie tylko sposób na życie, ale również środek do spełniania szeroko rozumianej misji niesienia pomocy tym, którzy w trudnych chwilach swojego życia najbardziej jej potrzebują.

Każdorazowo staram się spojrzeć na przedstawiony problem z szerszej perspektywy, aby uwzględnić nie tylko aktualne potrzeby Klienta, ale również przewidzieć i zabezpieczyć te, które mogą wystąpić w przyszłości. Preferuję indywidualne podejście do sprawy, dlatego kładę duży nacisk na wypracowanie i podtrzymywanie odpowiedniej nici porozumienia na linii adwokat-Klient.
Wychodzę z założenia, że Klient musi ufać swojemu adwokatowi, być świadomy i odpowiednio przygotowany do swojej sprawy, znać możliwe kierunki rozwoju sytuacji oraz przewidywane scenariusze w razie ich wystąpienia.

Z mojej pomocy prawnej mogą skorzystać zarówno Klienci indywidualni, jak i podmioty gospodarcze. Kancelaria objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu.