Kancelaria Adwokacka Marek Jaroch


Adwokat Bielsk Podlaski

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Jaroch, obszarem swojego działania obejmuje również mieszkańców miasta i gminy Bielsk Podlaski, świadcząc pomoc prawną dla Klientów indywidualnych, jak również osób prawnych.

Sądy i prokuratury właściwe dla gminy Bielsk Podlaski
W myśl § 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. 2018 poz. 2548) sądem właściwym dla miasta i gminy Bielsk Podlaski ustanowiony został Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim.
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim (właściwy dla miasta i gminy Bielsk Podlaski oraz innych) rozstrzyga w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, czy prawa rodzinnego i nieletnich. Dodatkowo w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim funkcjonują dwa zamiejscowe wydziały karne: w Hajnówce i Siemiatyczach.

Z kolei, w myśl § 4 pkt 1 lit. d) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2016 poz. 270) w Bielsku Podlaskim funkcjonuje Prokuratura Rejonowa, która podlega bezpośrednio pod Prokuraturę Okręgową w Białymstoku.

W Bielsku Podlaskim umiejscowiona jest również Komenda Powiatowa Policji, która nadzoruje miasto i gminę Bielsk Podlaski oraz gminy: Orla, Boćki, Wyszki, Brańsk czy Rudka.
W sporach dotyczących prawa administracyjnego, do rozpoznania spraw na etapie skargi do sądu dla miasta i gminy Bielsk Podlaski jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Powyższe świadczy o tym, że na terenie miasta i gminy Bielsk Podlaski znajduje się wiele instytucji Państwowych, w których można dochodzić różnego rodzaju praw, od postępowań cywilnych po karne.

Oferta Kancelarii Adwokackiej – Bielsk Podlaski
Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha zdaje sobie sprawę z potrzeby zapewnienia niezbędnej pomocy prawnej dla mieszkańców miasta i gminy Bielsk Podlaski. Z tego też względu oferowane są szeroko rozumiane porady prawne dla Klientów indywidualnych, jak również stała obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.