Adwokat Wysokie Mazowieckie

Porady prawne są dzisiaj dostępne niemalże na wyciągnięcie ręki, a pomoc można uzyskać często od profesjonalisty z innej miejscowości. Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha świadczy usługi również na terenie miasta Wysokie Mazowieckie oraz miejscowości położonych w jego pobliżu. Problemy prawne Klientów, z którymi mają do czynienia w codziennej życiu są podobne niezależnie od szerokości geograficznej i zawsze wymagają takiego samego zaangażowania.

Sądy i prokuratury właściwe dla gminy Wysokie Mazowieckie

W myśl § 3 pkt 19 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. 2018 poz. 2548) sądem właściwym dla gminy Wysokie Mazowieckie ustanowiony został Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, właściwy dla miasta Wysokie Mazowieckie oraz gmin: Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie. Sądem nadrzędnym nad Sądem Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem jest Sąd Okręgowy w Łomży.
Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ma kompetencje do rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i nieletnich. Ponadto w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem funkcjonuje IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w którym mieszkańcy gminy Wysokie Mazowieckie mogą załatwić np. sprawy założenia, wpisu i wykreślenia treści z księgi wieczystej.
Zgodnie z § 4 pkt 18 lit. d) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2016 poz. 270) do prowadzenia i nadzorowania na terenie gminy Wysokie Mazowieckie spraw z zakresu karnego postępowania przygotowawczego właściwa jest Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem, dla miasta Wysokie Mazowieckie oraz gmin: Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie.

Ponadto w miejscowości Wysokie Mazowieckie funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji, której obszar działania obejmuje samą gminę Wysokie Mazowieckie, a także gminy: Sokoły, Szepietowo, Czyżew i Ciechanowiec.
Ponadto właściwy miejscowo dla gminy Wysokie Mazowieckie. w sprawach z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Z wyżej przytoczonych przykładów instytucji łatwo domyślić się, że wybór odpowiedniej ścieżki działania często jest skomplikowanym procesem i wymaga specjalistycznej wiedzy prawnika. Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed wymienionymi podmiotami.

Oferta Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha to nie tylko profesjonalne zastępstwo przed sądami i innymi organami administracji państwowej ale również m.in doradztwo w kontaktach z urzędami, sporządzanie opinii i analiz prawniczych a to wszystko z zachowaniem sumienności i chęci jak najlepszego rozwiązania problemu klienta.

Niezależnie od tego czy pomocy wymaga osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy Kancelaria Marka Jarocha oferuje bezpieczny i szybki kontakt telefoniczny lub za pomocą e-maila w tych sprawach, w których osobista konsultacja nie jest niezbędna. Zapewnia to optymalne zarządzanie czasem zarówno klientów jak i Kancelarii, który to niejednokrotnie ma zasadnicze znaczenie w procesie załatwiania spraw.
Adwokat Marek Jaroch kieruje się profesjonalizmem w swoim działaniu jak i zrozumieniem, że znajduje się przed nim człowiek, który potrzebuje rzeczowej i sprawnej pomocy prawnej.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha, oprócz głównej siedziby w Białymstoku, posiada filię w miejscowości Mystki-Rzym 36, nieopodal Wysokiego Mazowieckiego. Spotkania w filii odbywają się po telefonicznym ustaleniu terminu.