Adwokat Łapy

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Jaroch, w ramach swoich usług, świadczy pomoc prawną nie tylko mieszkańcom Białegostoku, ale ze swoją ofertą wychodzi znacznie dalej, w tym również do mieszkańców gminy Łapy. W tej oddalonej o ok. 30 km od Białegostoku miejscowości mieszkańcy również borykają się z problemami natury prawnej, poszukując stosownej usługi adwokata (uzyskanie porady prawnej).

Sądy i prokuratury właściwe dla gminy Łapy

Warto wskazać, że zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. 2018 poz. 2548) sądem właściwym dla gminy Łapy ustanowiony został Sąd Rejonowy w Białymstoku.

Sąd Rejonowy w Białymstoku (właściwy dla gminy Łapy) rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i nieletnich, czy prawa gospodarczego. Dodatkowo w Sądzie Rejonowym w Białymstoku funkcjonuje IX Wydział Ksiąg Wieczystych, w którym mieszkańcy gminy Łapy mogą załatwić np. sprawy założenia, wpisu i wykreślenia treści z księgi wieczystej. Z kolei w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrują spółkę prawa handlowego, dokonają zmiany danych rejestrowych, czy uzyskają aktualne informacje dotyczące przedsiębiorców.

Z kolei, w myśl § 4 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2016 poz. 270) do prowadzenia i nadzorowania na terenie gminy Łapy spraw z zakresu karnego postępowania przygotowawczego właściwa jest Prokuratura Rejonowa w Białymstoku.

Ponadto w miejscowości Łapy funkcjonuje terenowy Komisariat Policji, którego obszar działania obejmuje samą gminę Łapy, a także gminy: Suraż, Poświętne, Juchnowiec Kościelny i Turośń Kościelna, Choroszcz, Tykocin, Zawady, Dobrzyniewo

Nie można zapomnieć, że w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, właściwych miejscowo dla gminy Łapy, do rozpoznania spraw na etapie skargi do sądu jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Jak widać, mieszkańcy gminy Łapy, mogą korzystać z szerokiego wachlarzu usług organów administracji państwowej. Zarówno w celu właściwego wyboru działania oraz podjęcia skutecznej jego realizacji często niezbędne jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty.

Oferta Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marka Jarocha wychodzi naprzeciw istniejącym potrzebom uzyskania wsparcia w załatwieniu spraw urzędowych, sporządzenia opinii prawnej o obowiązujących przepisach prawa, czy wreszcie profesjonalnego zastępstwa przed sądami i innymi organami administracji państwowej.

Kancelaria Adwokata Marka Jarocha oferuje szerokie i kompleksowe usługi prawne. W ramach udzielania porad prawnych w sprawach umożliwiających taką formę komunikacji, Kancelaria świadczy usługi w formie telefonicznej lub za pośrednictwem e-mail. Dotyczy to Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Porady prawne udzielane są w oparciu o zasadę profesjonalizmu i wzajemnego zaufania. W trakcie wizyty w Kancelarii Adwokata Marka Jarocha, Klient jest informowany o swojej sytuacji w sprawie, przepisach prawa go dotyczących, jak również o możliwościach i proponowanych ścieżkach działania. Adwokat Marek Jaroch stawia sobie za priorytet podejmowanie działań, które mają minimalizować koszty po stronie Klienta.