Blog

Utrata prawa jazdy za punkty

Przepisy prawa przewidują różne możliwości utraty prawo jazdy. Często na gruncie przepisów postępowania karnego oraz Kodeksu karnego stosowany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Dzieje się tak, kiedy spełnione zostaną przesłanki z artykułu 42 kodeksu karnego. Możemy mówić … Czytaj dalej

Jak odzyskać prawo jazdy utracone przez alkohol?

Prawo karne reguluje tą część naszego życia, która związana jest z naruszaniem porządku prawnego, określanego mianem popełniania przestępstw. Należy mieć na względzie, że przestępstwem jest czyn zabroniony ustawą w dacie popełnienia tego czynu, a w zależności od charakteru tego czynu, … Czytaj dalej

Prawa i obowiązki pracownika wynikające z art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 poz. 1239 t.j.)

W szczególnej sytuacji postawieni są pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne, jak również osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ww. ustawy ww. podmioty mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu … Czytaj dalej